Door de Coronacrisis is ons reisgedrag enorm verandert. Maurice de Hond deed er een onderzoek naar. Uit dit OV reizigersonderzoek kwam onder meer naar voren, dat we niet alleen meer zijn gaan thuiswerken, maar dat er ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen is ontstaan. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63%), 18% kiest voor de fiets, 1% kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15% is hier nog niet uit.

Overstappers

De coronacrisis heeft in zeer korte tijd de meerwaarde van flexibilisering van onderwijs en werk op de mobiliteit en onze leefomgeving aangetoond. De files zijn nagenoeg verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is flink teruggelopen. In feite krijgen we een blik op onze toekomst op moment dat een groot deel van onze mobiliteit geen uitstoot meer heeft. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “Dit smaakt naar meer en we moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren.”

Op de lange termijn moet de flexibilisering en vergroening worden ondersteund door investeringen in de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor is daarbij van belang zodat ook deze groep meer ruimte krijgt.

Lees op NieuwsFiets.nu het hele artikel!